Användarvillkor

Tack för att du besöker STIHL:s webbplats. Här finns all juridisk information om vår webbplats.

STIHL står för god kvalitet och personlig service. Därför välkomnar vi frågor, kommentarer och förslag som rör vår webbplats.

Ditt STIHL Online-team

Leverantör

Andreas Stihl Norden AB
Box 3062
443 03 Stenkullen
Tel.: 0302-248 00
E-post: info@stihl.se

Organisationsnummer
556283-6147


 

Juridisk information

Genom att öppna och tillgodogöra Dig information från STIHLs hemsida godkänner och anses Du ha accepterat dessa villkor.

Immateriella rättigheter
Alla texter, bilder, grafik, ljudfiler och annat på hemsidan visat material och dess utformning (innehåll) skyddas av upphovsrätt (copyright). Endast Andreas Stihl Norden AB har rätt att använda detta skyddade innehåll, om inte annat anges.

Ingen reproduktion och/eller återgivning, varken i sin helhet eller delvis, är tillåten utan skriftligt tillstånd av Andreas Stihl Norden AB. Framför allt är det inte tillåtet att kopiera bilder eller funktioner från webbplatsen och använda den för sina egna syften.

Varumärken
STIHL:s namn och logotyp är registrerade namn och varumärken som tillhör Andreas Stihl AG & Co. KG. Vikings namn och logotyp är registrerade namn och varumärken som tillhör VIKING GmbH, Österrike. Dessutom äger dessa ANDREAS STIHL AG & Co. KG och VIKING GmbH ett antal andra skyddade varumärken.

Användning av varumärken är endast tillåten med skriftligt tillstånd från varumärkesägaren.

Ansvarsfriskrivning
Innehållet på våra webbsidor är föremål för ständig förändring. Andreas Stihl Norden AB underhåller och ändrar webbplatsen med stor noggrannhet. Trots detta kan inga garantier ges att den information som tillhandahålls är fullständig eller korrekt. Andreas Stihl Norden AB ansvarar inte för några direkta eller indirekta skador (kontraktsmässigt eller lagfäst) som är en följd av information eller annat lämnat på Stihls webbplats, utom i fall av uppsåt eller grov vårdslöshet av Andreas Stihl Norden AB.

Andreas Stihl Norden AB tar inget ansvar för eller lämnar garantier för innehållet på webbplatser som vår webbplats direkt eller indirekt hänvisar till. Besökare följer länkar till andra webbplatser och hemsidor på egen risk och bör använda dem i enlighet med deras användningsvillkor.

Personuppgifter

Vi på STIHL gläder oss över ditt besök på vår webbplats samt ditt intresse för vårt företag och våra produkter. Att skydda din personliga integritet är mycket viktigt för oss och vi behandlar dina uppgifter med stor omsorg och sekretess och använder dem endast inom ramen för vad som är tillåtet enligt gällande bestämmelser om dataskydd.

Personuppgifter

När du besöker vår webbplats sparar vi för insamling av statistiska data namnet på din internetleverantör, vilken webbsida du kom ifrån, vilka sidor du besökt på vår webbplats samt datum och längd på besöket.

Användande av cookies/kakor

För att ge dig som besökare av vår webbplats en så bra upplevelse som möjligt använder vi på vissa sidor så kallade cookies/kakor. En del av dessa cookies/kakor är helt nödvändiga för funktionaliteten på webbplatsen. En cookie/kaka är en liten fil som lagras i din dator när du besöker vår webbplats. Några av de cookies/kakor som vi använder oss av raderas när webbläsaren stängs (så kallade sessioncookies). Andra cookies/kakor (varaktiga cookies/kakor) lagras på din dator tills de tas bort. Dessa varaktiga cookies/kakor hjälper våra, eller våra partners server att känna igen dig vid ditt nästa besök. Du kan ställa in din webbläsare, så att du alltid informeras och måste acceptera cookies/kakor eller att du i vissa fall eller generellt aldrig accepterar cookies/kakor. Om du inte tillåter användningen av cookies/kakor kan vissa funktioner och sidor inte fungera som de ska.

Nyhetsbrev och beställning av trycksaker

Om du vill prenumerera på de nyhetsbrev som erbjuds på webbplatsen, behöver vi din e-post adress. Nyhetsbreven kan du när som helst, kostnadsfritt avbeställa på denna webbplats. Vid beställning av trycksaker, behöver vi personliga uppgifter från dig, för att kunna behandla din förfrågan. Det är helt frivilligt att fylla i dessa uppgifter. Vi använder enbart dina uppgifter för att behandla ditt ärende/din beställning. Vid behov, kan dina uppgifter lämnas vidare inom STIHL gruppen.

Personuppgiftshantering

Andreas Stihl Norden AB vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder, för att skydda dina personliga uppgifter mot oavsiktliga ändringar, förlust, obehörig åtkomst eller obehörigt vidareförmedlande.

Webbplatsanalyser med Google Analytics 

Denna webbplats använder sig av Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (”Google“). Google Analytics använder cookies/kakor, små filer som lagras i din dator, och som möjliggör en analys av hur webbplatsen används. Informationen som skapas av cookies/kakorna utifrån ditt användande av webbplatsen överförs till en av Googles servrar, vanligtvis i USA, och sparas där.  

Om du aktiverat IP-anonymiseringen för denna webbplats (inte tillåtit cookies/kakor), kommer din IP-adress att kortas av innan den överförs till en av Googles servrar i USA. Detta gäller för användare inom medlemsstater i Europeiska unionen eller andra parter inom det Europeiska Ekonomiska samarbetsområdet. Bara i undantagsfall kommer hela IP-adressen att föras över till en av Googles servrar i USA innan den kortas av. IP-anonymiseringen är aktiv på denna webbplats. På vårt uppdrag kommer Google använda informationen för att utvärdera hur du använder vår webbplats, och för att sammanställa rapporter över alla webbaktiviteter, och erbjuda annan service relaterad till internetanvändandet och de tjänster som erbjuds av webbplatsen.  

Den IP-adress som överförs av din webbläsare till Google Analytics kommer inte att användas av Google tillsammans med andra uppgifter som Google innehar. Du kan förhindra att cookies/kakor lagras genom en inställning i din webbläsare. Vi vill dock göra dig uppmärksam på att vissa funktioner och sidor i detta fall inte kommer att fungera som de ska.  

Du kan förhindra att de cookies/kakor som skapas i och med att du använder webbplatsen överförs till Google (inkl. din IP-adress) och att de bearbetas av Google genom att ladda ner och installera en Plugin i din webbläsare som finns tillgänglig på nedanstående länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=se

Sociala media och Sociala Plugin

Vi erbjuder dig också via våra sidor på Sociala Media ett personligt och omfattande stöd. Om du skickar en förfrågan till oss via ett av dessa sociala nätverk, vidarebefordrar vi din förfrågan till berörd avdelning. Dina uppgifter används uteslutande till att besvara din förfrågan och lämnas inte vidare till tredje part. För att komma i kontakt med oss via Sociala Media, måste du anmäla dig till dessa tjänster. I detta syfte kommer företaget bakom respektive tjänst också att samla in och spara personuppgifter. Vi har inget inflytande över sättet och omfattningen av bearbetningen av dessa personliga uppgifter.    

Användning av Facebook Plugin  

På vår webbplats används så kallade Social Plugin (”Plugin“) från det sociala nätverket Facebook, som drivs av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). De Plugin kan identifieras med hjälp av en Facebook logotyp eller texten ”Sociala plug-in från Facebook“ respektive ”Facebook sociala Plugin“. En översikt över Facebook Plugin och hur de ser ut hittar du på: https://developers.facebook.com/docs/plugins.
När du går in på en webbsida på vår webbplats, som innehåller ett Socialt Plugin, bygger din webbläsare upp en direkt förbindelse till en server på Facebook. Innehållet i denna Plugin överförs direkt till din webbläsare av Facebook och binds in på webbsidan. Därigenom får Facebook information om att du går in på en specifik sida på vår webbplats, även om du inte har ett Facebook-konto eller om du inte är inloggad på Facebook just vid detta tillfälle. Denna information (inklusive din IP-adress) överförs direkt från din webbläsare till en av Facebooks servrar i USA, där den också sparas. Om du är inloggad på Facebook, kan Facebook omedelbart tilldela ditt besök på vår webbplats till ditt Facebook konto. Om du interagerar med dessa Plugin, t.ex. genom att trycka på ”Gilla”-knappen, eller lämnar en kommentar, överförs och sparas också detta omedelbart på en av Facebooks servrar. Informationen publiceras dessutom på ditt Facebook-konto och visas för dina vänner på Facebook.
För syfte och omfång av datainsamlingen samt användandet av uppgifterna av Facebook, såväl som dina rättigheter och inställningsmöjligheter för att skydda din personliga integritet hänvisar vi dig till Facebook: http://www.facebook.com/policy.php Om du inte vill, att Facebook skall tilldela ditt Facebook-konto de, via vår webbplats insamlade uppgifterna, måste du logga ut från Facebook innan du besöker vår webbplats. Du kan också helt förhindra nedlastningen av Facebook Plugin med Add-Ons för din webbläsare, t.ex. med hjälp av „Facebook Blocker“ (http://webgraph.com/resources/facebookblocker/).    

Användning av Google+ Plugin 

På vår webbplats används så kallade Social Plugin (”Plugin“) från det sociala nätverket Google+, som drivs av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). De Plugin kan identifieras med t.ex. en knapp med tecknet ”+1“ på vit eller färgad bakgrund. En översikt över Google Plugin och hur de ser ut hittar du på: https://developers.google.com/+/plugins.
När du går in på en webbsida på vår webbplats, som innehåller ett Socialt Plugin, bygger din webbläsare upp en direkt förbindelse till en server på Google. Innehållet i denna Plugin, överförs direkt till din webbläsare av Google och binds in på webbsidan. Därigenom får Google information, om att du går in på en specifik sida på vår webbplats, även om du inte har ett Google+ konto eller om du inte är inloggad på Google+ just vid detta tillfälle. Denna information (inklusive din IP-adress) överförs direkt från din webbläsare till en av Googles servar i USA, där den också sparas. Om du är inloggad på Google+, kan Google omedelbart tilldela ditt besök på vår webbplats till ditt Google+ konto. Om du interagerar med dessa Plugin, t.ex. genom att trycka på ”+1“-knappen, överförs och lagras också detta omedelbart på en av Googles servrar. Informationen publiceras dessutom på ditt Google+ konto och visas där för dina kontakter.
För syfte och omfång av datainsamlingen samt användandet av uppgifterna av Google såväl som dina rättigheter och inställningsmöjligheter för att skydda din personliga integritet hänvisar vi dig till Google: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html Om du inte vill, att Google skall tilldela ditt Google+-konto de, via vår webbplats insamlade uppgifterna, måste du logga ut från Google+ innan du besöker vår webbplats. Du kan också helt förhindra nedlastningen av Google Plugin med Add-Ons för din webbläsare, t.ex. med hjälp av Skript-Blocker „NoScript“ (http://noscript.net/).    

Användning av Twitter Plugin  

På vår webbplats används så kallade Sociala Plugin (”Plugin“) från Mikrobloggtjänsten Twitter, som drivs av Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter“). De Plugin kan identifieras med en Twitter logotyp, t.ex. i form av en blå ”Twitter- fågel“. En översikt över Twitter Plugin och hur de ser ut hittar du på: https://twitter.com/about/resources/buttons.
När du går in på en webbsida på vår webbplats, som innehåller ett Socialt Plugin, bygger din webbläsare upp en direkt förbindelse till en server på Twitter. Innehållet i denna Plugin överförs direkt till din webbläsare av Twitter och binds in på webbsidan. Därigenom får Twitter information, om att du går in på en specifik sida på vår webbplats, även om du inte har en Twitter profil eller om du inte är inloggad på Twitter just vid detta tillfälle. Denna information (inklusive din IP-adress) överförs direkt från din webbläsare till en av Twitters servrar i USA, där den också sparas. Om du är inloggad på Twitter, kan Twitter omedelbart tilldela ditt besök på vår webbplats till ditt Twitter-konto. Om du interagerar med dessa Plugin, t.ex. genom att trycka på „Twittra“-knappen, överförs och sparas också detta omedelbart på en av Twitters servrar. Informationen publiceras dessutom på ditt Twitter-konto och visas där för dina kontakter.
För syfte och omfång av datainsamlingen samt användandet av uppgifterna av Google såväl som dina rättigheter och inställningsmöjligheter för att skydda din personliga integritet hänvisar vi dig till Twitter: https://twitter.com/privacy Om du inte vill, att Twitter Google skall tilldela ditt Twitter-konto de, via vår webbplats insamlade uppgifterna, måste du logga ut från Twitter innan du besöker vår webbplats Du kan också helt förhindra nedlastningen av Twitter Plugin med Add-Ons för din webbläsare, t.ex. med hjälp av Skript-Blocker „NoScript“ (http://noscript.net/).    

Återkallelse av samtycke m.m.

Du har alltid möjlighet att återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter. Vi kommer då att vidta alla nödvändiga åtgärder för att tillmötesgå en sådan begäran och säkerställa att dina personuppgifter raderas. Du har rätt, att när som helst, begära ut information om de av oss lagrade personliga uppgifterna om dig. Dessutom har du enligt lag rätt att kräva att dina personliga uppgifter rättas, spärras och raderas. Om du skulle vilja ändra dina personuppgifter, eller de av någon anledning inte är riktigt sparade, ändrar vi dem gärna på din begäran. Om du vill ha information avseende vilka av dina personuppgifter vi lagrat eller har ytterligare frågor om personuppgiftshantering hos Andreas Stihl Norden AB stå vi gärna till tjänst. Skicka in dina frågor via e-post till info@stihl.se och skriv Personuppgiftshantering i ämnesraden.

 

Cookie hantering

Vad är cookies/kakor?
En cookie/kaka är en liten textfil som lagras i din dator när du besöker vissa webbplatser. Vi använder cookies/kakor för att komma ihåg vad som finns i din kundvagn och hur långt du kommit i din beställning, att skicka kontaktförfrågningar, och för att komma ihåg dig om du kommer tillbaka till vår sida. För att kunna köpa STIHL och VIKING produkter måste du tillåta användningen av cookies/kakor. Om du inte tillåter användningen av cookies/kakor, kan du se innehållet på vår webbsida, men du kommer inte att kunna skicka kontaktformuläret eller köpa produkter. Cookies/kakor kan inte skada din dator. Cookies/kakor som skapas av vår webbsida innehåller ingen personlig information som betal- eller kreditkortsinformation. Vi ger dig denna information för att visa att vi uppfyller gällande lagstiftning och för att visa att vi respekterar och skyddar din personliga integritet när du använder vår webbsida. Klicka här för att läsa vår Sekretesspolicy samt våra Köp- och leveransvillkor.

Mer information om cookies/kakor
Du kan läsa mer om cookies och hur de används på aboutcookies.org

Så använder vi cookies/kakor
För att kunna köpa STIHL och VIKING produkter, måste du tillåta användningen av cookies/kakor. Om du inte tillåter användningen av cookies/kakor, kan du se innehållet på vår webbsida, men du kommer inte att kunna skicka kontaktformuläret eller köpa produkter. Om du vill radera cookies/kakor som redan finns på din dator, så hittar du instruktioner på engelska för fyra av de vanligaste webbläsarna på någon av länkarna nedan:
- Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/de-de/windows7/block-enable-or-allow-cookies
- Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de-DE
- Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen?esab=a&s=enable+and+disable+cookies&r=0&as=s
- Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=de_DE

Våra cookies/kakor:

Våra villkor för cookie/kakor I nedanstående lista kan de vilka cookies/kakor vi i första hand använder och till vad:

Cookie/kaka Namn cookie/kaka Cookie/kaka användning CookieNoticeDisplayed Cookie/kaka hänvisning Vi använder denna cookie/kaka för att informationen om cookies/kakor inte visas igen när du en gång tillåtet användandet av våra cookies/kakor. Cart Varukorg Denna cookie/kaka används för att identifiera innehållet i den aktuella varukorgen som ditt innehåll. CartTotalCookie Cookie/kaka totalsumma varukorg Denna cookie/kaka används för att identifiera aktuellt antal artiklar i varukorgen. __RequestVerificationToken Säkerhets cookie/kaka Denna säkerhets cookie/kaka validera förfrågningar och ger ett skydd mot att andra användare kan komma åt dessa cookies/kakor. lco Köpprocess cookie/kaka Denna cookie/kaka identifierar de sista stegen i din köpprocess.

Cookies/kakor tredje part Vi kontrollerar inte inställningar för tredje parts cookies/kakor. Vill du ha mer information om tredje parts cookies/kakor rekommenderar vi dig att besöka tredje parts webbplatser för att läsa mer om hur de använder cookies/kakor. Observera att vi inte kan ta något ansvar för tredje parts webbplatser och deras innehåll. I listan nedan ser du vilka tredje parts cookies/kakor vi använder och vad de används till

Namn partner Cookie/kaka användning ‘Dela’ ‘Dela’ använder cookies/kakor på olika sätt, speciellt för dela innehåll i sociala media. Länk för mer information: http://support.addthis.com/customer/portal/questions/327365-cookie-audit

Google Google Analytics använder cookies/kakor för att se hur webbplatsen används och analysändamål. Länk(ar) för mer information: http://www.google.com/intl/de_de/policies/technologies/cookies/

Möjlighet att dela innehåll
Om du använder dig av möjligheten att dela innehåll med vänner över sociala media, t.ex. via, Facebook eller Twitter, kan cookies/kakor skickas till dig från dessa sidor. Vi kontrollerar inte inställningarna för dessa cookies/kakor. Vill du veta mer om användandet av dessa cookies/kakor rekommenderar vi att du besöker respektive webbplats för mer information.

Cookies på denna sidan

Vi använder oss av Cookies (kakor) för att ge dig en bättre service och upplevelse. Om du fortsätter utan att ändra dina inställningar, förutsätter vi att du accepterar användandet av Cookies. Du kan få mer information om hur vi hanterar Cookies genom att klicka klicka här.

OK