Att anlägga en gräsmatta

En gång, men på rätt sätt: Att anlägga en gräsmatta.

I dålig jord utvecklas ingen fin gräsmatta. Vid ny- och ombyggnationer med byggrester övertäckta med tät, sur lera växer inget gräs, utan bara ogräs. Lerig jord luckras upp med sand och torv, för att sedan torka ut. Grässtrån gillar nämligen inte att få "blöta fötter" och permanent väta gynnar dessutom mossan. Vid för mycket sand kan jorden torka ut för mycket, därför förbättras vattenförsörjningsförmågan genom tillförsel av torv och kompost. Om jorden är för sur, med ett pH-värde under 5,5, måste kalk tillföras. Detta förebygger också mossa.

Steg 1 av 6: Luckra upp

Luckra upp hård jord med en jordfräs. Ta bort stenar och rötter. Tillför sand eller torv vid behov och blanda med en kratta.

Steg 2 av 6: Släta till

Nu måste jorden sätta sig under en tid. Tillplattningen, som du vid torr jord kan skynda på med en lätt vält, förhindrar att fördjupningar och ojämnheter uppstår.

Steg 3 av 6: Jämna till

Ojämna ställen jämnas till med en kratta. Jorden måste vara finkornig, så att gräsfröna kan gro optimalt.

Steg 4 av 6: Sådd

Fördela gräsfröna och startgödseln jämnt med en såmaskin eller för hand. Så hellre lite mera sparsamt än för mycket, ca 15 till 20 g/m². För täta gräsplantor hindrar varandra.

Steg 5 av 6: Iblandning

De jämnt fördelade fröna blandas ned i jorden, max. 1 cm djupt med en (lånad) pigg- eller gallervält.

Steg 6 av 6: Bevattning

Olika grässorter i fröblandningen gror olika fort. Engelskt rajgräs gror inom en vecka, Rödsvingel tar två veckor och Gröe ca. 3 veckor. Håll därför alltid det övre jordskiktet fuktigt och vattna med fina strålar och droppar, så att de känsliga gräsfröna inte torkar ut.

Tips:

Ny gräsmatta skall skyddas mot tilltrampning så länge som möjligt, i början klippas sällan och alltid vattnas generöst.

Du har ingen Flash spelare installerad i din internetläsare.
Den kan laddas ner gratis på nätet.