Direkt produktval: Dunkar och påfyllningssystem

Bensindunk, orange, 5 l

Allmänt

Praktisk bensindunk, orange, 5 l. Med UN godkännande, för motorredskap.

100,00*

Utförande

Pris

Samtliga priser är rekommenderade priser från tillverkaren i svenska kronor inklusive moms.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.