Direkt produktval: Dunkar och påfyllningssystem

Påfyllningssystem för drivmedel

Allmänt

Mycket praktiskt system till STIHLs kombidunkar. Utrustat med automatiskt stopp som förhindrar överfyllnad av tanken och onödigt spill.

150,00*

Utförande

Pris

Samtliga priser är rekommenderade priser från tillverkaren i svenska kronor inklusive moms.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.

Manualer

Manualer

Languages Date Link
International 2016-05-17