Direkt produktval: Dunkar och påfyllningssystem

Påfyllningssystem för drivmedel

Allmänt

STIHL påfyllningssystem för drivmedel

Mycket praktiskt system till STIHLs kombidunkar. Utrustat med automatiskt stopp som förhindrar överfyllnad av tanken och onödigt spill.

Utförande

Pris

Samtliga priser är rekommenderade priser från tillverkaren i svenska kronor inklusive moms.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.