Direkt produktval: Dunkar och påfyllningssystem

Påfyllningskran för engångsbehållare

Allmänt

Påfyllningskran för engångsbehållare

Kran till bensindunk 25 l. Lätt att dosera och fylla på utan spill. Hög genomströmning.

Utförande

Pris

Samtliga priser är rekommenderade priser från tillverkaren i svenska kronor inklusive moms.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.