Direkt produktval: Dunkar och påfyllningssystem

Påfyllningskran för sågkedjeolja

Allmänt

Påfyllningskran för sågkedjeolja

För enkel dosering påfyllning utan spill.

Utförande

Pris

Samtliga priser är rekommenderade priser från tillverkaren i svenska kronor inklusive moms.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.