Direkt produktval: Fett och rengöringsmedel

Fettspruta

Allmänt

Fettspruta

Fettspruta, speciellt för smörjning av batterisekatören ASA 85 och svärdets topptrissa (dock endast för svärd med smörjnippel).

Utförande

Pris

Samtliga priser är rekommenderade priser från tillverkaren i svenska kronor inklusive moms.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.