Direkt produktval: Dunkar och påfyllningssystem

Påfyllningskran för engångsbehållare

Påfyllningskran för engångsbehållare

Allmänt

Kran till bensindunk 25 l. Lätt att dosera och fylla på utan spill. Hög genomströmning.

155,00*

Utförande

Pris

* Samtliga priser är rekommenderade priser från tillverkaren i svenska kronor inklusive moms.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.