Direkt produktval: Servicekit

Service Kit 7

Service Kit 7 till MS 170 och MS 180 bensinmotorsågar: Proaktivt och regelbundet underhåll förlänger livslängden

Allmänt

Med STIHL Service Kit 7 till bensindriva motorsågar MS 170 och MS 180 (ej 2-MIX motorer) kan du själv göra enklare underhåll på din motorsåg. Proaktivt, regelbunder underhåll, som byte av luft- och bränslefilter samt tändstift, bidrar till att förlänga livslängden på din STIHL motorsåg. Det hjälper till att skydda olika delar i maskinen från smuts och skador samt säkerställer att motorn arbetar med optimal effekt och hög tillförlitlighet.

STIHL Service Kit 7 till MS 170 (ej 2-MIX motor) (serienummer 502696762; 806742307) och MS 180 (ej 2-MIX motor) (serienummerr 507033949; 808412503) innehåller:

  • Fliesluftfilter
  • Tändstift
  • Bränslefilter

STIHL fliesfilter håller en hög och bra effektivitet också under skiftande föhållanden. Större smutspartiklar fångas upp redan på ytan, medan de finare partiklarna fastnar inne i filtret. Trimmerns motorn skyddas effektivt från damm och smuts. Effekten bibehålls, precis som en låg bränsleförbrukning och din maskin är fortsatt lika lätt att starta.

För att bibehålla den höga effekten rekommenderar vi också att du regelbundet byter tändstift. Det är grundläggande för en ren förbränning i motorn. Bränslefiltret håller smutspartiklar borta från bränslet, innan de annars kunde ha hamnat i motorn, vilket ökar maskinens livslängd. Därför är det också bra att regelbundet byta bränslefiltret.

För att enkelt byta luftfilter och tändstift använder du den praktiska kombinyckeln, som följde med din motorsåg när du köpte den. I Service Kitets förpackning sitter en kartonghake integrerad som du kan fiska upp bränslefiltret med. Du behöver inga ytterligare verktyg.

195,00*

Utförande

Pris

* Samtliga priser är rekommenderade priser från tillverkaren i svenska kronor inklusive moms.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.