Direkt produktval: Kapskiva

Fiberförstärkt kapskiva, sten (K-BA)

Kunstharz-Trennscheiben für Stein: Für die professionelle Bearbeitung von Mauerwerk und Beton

Allmänt

Kapskiva för allmänna bygguppgifter. Skär alla stenmaterial, aluminium och andra icke järnhaltiga metaller.

97,00*

Utförande

Pris

* Samtliga priser är rekommenderade priser från tillverkaren i svenska kronor inklusive moms.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.