Direkt produktval: Kapskiva

Diamantkapskiva, betong/asfalt (D-BA80)

Diamant-Trennscheiben für den universellen Einsatz: Trennen viele Materialien wie Asphalt, Ziegelstein oder Beton

Allmänt

Universalkapskiva med mycket lång livslängd. Med sin speciella segmentering är den perfekt till både mjukare material som asfalt och hårda material som armerad betong eller betongsten.

från 1.559,00*

Utförande

Pris

* Samtliga priser är rekommenderade priser från tillverkaren i svenska kronor inklusive moms.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.