Direkt produktval: Kapskiva

Diamantkapskiva betong (D-B) till TSA 230

Diamantkapskiva för byggändamål: För kapning av byggmaterial som betong och mursten

Allmänt

D-B10, prisvärd instegskapskiva i diamant. Lämplig till kapning av musten, betongsten, betong och lätt armerad betong.

449,00*

Utförande

Pris

* Samtliga priser är rekommenderade priser från tillverkaren i svenska kronor inklusive moms.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.