Direkt produktval: Kapskiva

Diamantkapskiva, rörkapning (D-G80)

Diamantkapskiva för högeffekts- och specialkapning: Kapa mycket hårt material som granit och duktila rör

Allmänt

Diamantkapskiva specialutvecklad för rörkapning. Lång livslängd och snabba kap. Metallisk silver.

5.050,00*

Utförande

Pris

* Samtliga priser är rekommenderade priser från tillverkaren i svenska kronor inklusive moms.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.