Direkt produktval: Kapvagn och tillbehör

Andningsskydd

Effektivt mot damm

Allmänt

Praktiskt andningsskydd. Mycket bra speciellt vid arbeten med hög dammutveckling så som torrkapning. Ligger i 5-pack.

349,00*

Utförande

Pris

Samtliga priser är rekommenderade priser från tillverkaren i svenska kronor inklusive moms.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.