Direkt produktval: Tillbehör till KombiSystem

Munstycke, platt och böjt, till BG-KM och BGA 85

Allmänt

Praktiskt tillbehör till KombiVerktyget BG-KM och batterilövblåsen BGA 85.

135,00*

Utförande

Pris

Samtliga priser är rekommenderade priser från tillverkaren i svenska kronor inklusive moms.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.