Direkt produktval: Tillbehör till lövblås och lövsug

Munstycke rakt, till BR 700

Allmänt

Kraftbesparande arbete med rund munstycksform.

88,00*

Utförande

Pris

Samtliga priser är rekommenderade priser från tillverkaren i svenska kronor inklusive moms.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.