Direkt produktval: Filutrustning motorsåg

Kontrollmall till sågkedjor

Allmänt

Praktisk mall som mäter drivlänkarnas tjocklek, sågkedjans och kedjedrevets delning samt kedjespårets bredd i svärdet.

8,00*

Utförande

Pris

Samtliga priser är rekommenderade priser från tillverkaren i svenska kronor inklusive moms.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.

Manualer

Manualer

Languages Date Link
International 2016-12-19