Direkt produktval: Filutrustning motorsåg

Filapparat FG 3

Allmänt

Filapparat, helt i metall, inga plastdelar i denna precisionsfilapparat. Monteras direkt på svärdet. Levereras utan filhandtag och fil.

1.345,00*

Utförande

Pris

* Samtliga priser är rekommenderade priser från tillverkaren i svenska kronor inklusive moms.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.