Direkt produktval: Sågkedjor

.325" Micro Pro, 1,3 mm

.325" Micro Pro: halvmejseltandad kedja med hög skäreffekt

Allmänt

Sågkedja Micro Pro har en mycket hög skäreffekt och kvalitet med låga vibrationer samt är enklare att fila än en "Super" kedja. Ett mycket bra val för fritidsanvändare och för större lantbruks- och skogsfastigheter. Den här kedjan med .325“ delning och 1,3 mm drivlänkstjocklek klarar allt från fällning, kvistning, vedsågning och gallring i unga bestånd. Den smalare drivlänkstjockleken jämfört med tidigare STIHL .325“ kedjor ökar skäreffekten med hela 20%.

från 340,00*

Utförande

Pris

* Samtliga priser är rekommenderade priser från tillverkaren i svenska kronor inklusive moms.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.

Tekniska data

.325

Tekniska data

Tekniska data Värde
Svärdsinfästning 1 3.003
Delning sågkedja 8,25mm/.325"
Drivlänkstjocklek 1,3mm/.050"
Svärdslängd 1(*) 32cm/13",35cm/14",37cm/15",40cm/16",45cm/18",50cm/20",nicht relevant
Filar 4,8mm / 3/16"
Antal drivlänkar 1.840 Tg,56 Tg,60 Tg,62 Tg,64 Tg,67 Tg,68 Tg,72 Tg,74 Tg,81 Tg

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.