Direkt produktval: Sågkedjor

.325" Micro Pro, 1,3 mm

Allmänt

Sågkedja Micro Pro har en mycket hög skäreffekt och kvalitet med låga vibrationer samt är enklare att fila än en "Super" kedja. Ett mycket bra val för fritidsanvändare och för större lantbruks- och skogsfastigheter. Den här kedjan med .325“ delning och 1,3 mm drivlänkstjocklek klarar allt från fällning, kvistning, vedsågning och gallring i unga bestånd. Den smalare drivlänkstjockleken jämfört med tidigare STIHL .325“ kedjor ökar skäreffekten med hela 20%.

från 239,00*

Utförande

Pris

* Samtliga priser är rekommenderade priser från tillverkaren i svenska kronor inklusive moms.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.

Tekniska data

.325

Tekniska data

Tekniska data Värde
Delning sågkedja 8,25mm/.325"
Drivlänkstjocklek 1,3mm/.050"
Antal drivlänkar 1.840 Tg,56 Tg,60 Tg,64 Tg,67 Tg,68 Tg,72 Tg
Svärdsinfästning 1 3.003

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.