Direkt produktval: Sågkedjor

.325" Rapid Micro (RM), 1,6 mm

lnnovativ komfortkedja med låga vibrationer

Allmänt

Komfortkedja med låga vibrationer, mjuka köregenskaper, låg skaktendens och förbättrad skäreffekt med delningen .325".

från 325,00*

Utförande

Pris

* Samtliga priser är rekommenderade priser från tillverkaren i svenska kronor inklusive moms.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.

Tekniska data

.325

Tekniska data

Tekniska data Värde
Antal drivlänkar 1.840 Tg,56 Tg,62 Tg,63 Tg,67 Tg,72 Tg,74 Tg,75 Tg,81 Tg
Delning sågkedja 8,25mm/.325"
Drivlänkstjocklek 1,6mm/.063"
Svärdslängd 1(*) 32cm/13",37cm/15",40cm/16",45cm/18",50cm/20",nicht relevant

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.