Direkt produktval: Sågkedjor

.325" Rapid Micro (RM), 1,5 mm

Innovativ komfortkedja med låga vibrationer

Allmänt

Rapid Micro (RM), .325

Komfortkedja med låga vibrationer, mjuka köregenskaper, låg skaktendens och förbättrad skäreffekt med delningen .325".

Utförande

Pris

Samtliga priser är rekommenderade priser från tillverkaren i svenska kronor inklusive moms.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.

Tekniska data

Rapid Micro (RM), .325

Tekniska data

Delning sågkedja 8,25mm/.325"
Drivlänkstjocklek 1,5mm/.058"

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.