Direkt produktval: Sågkedjor

.325" Rapid Micro (RM), 1,5 mm

Innovativ komfortkedja med låga vibrationer

Allmänt

Komfortkedja med låga vibrationer, mjuka köregenskaper, låg skaktendens och förbättrad skäreffekt med delningen .325".

från 266,00*

Utförande

Pris

* Samtliga priser är rekommenderade priser från tillverkaren i svenska kronor inklusive moms.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.

Tekniska data

Rapid Micro (RM), .325

Tekniska data

Tekniska data Värde
Antal drivlänkar 56 Tg,57 Tg,62 Tg,63 Tg,64 Tg,66 Tg,67 Tg,72 Tg,78 Tg,80 Tg
Delning sågkedja 8,25mm/.325"
Drivlänkstjocklek 1,5mm/.058"
Svärdsinfästning 1 3.003

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.