Direkt produktval: Sågkedjor

.325" Rapid Micro 3 (RM 3), 1,5 mm

Innovativ komfortkedja med låga vibrationer

Allmänt

Komfortkedja med låg kasttendens, låga vibrationer, mjuka köregenskaper, låg skaktendens och en förbättrad skäreffekt med delning .325".

från 266,00*

Utförande

Pris

* Samtliga priser är rekommenderade priser från tillverkaren i svenska kronor inklusive moms.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.

Tekniska data

Rapid Micro 3 (RM3), .325

Tekniska data

Tekniska data Värde
Antal drivlänkar 56 Tg,62 Tg,64 Tg
Delning sågkedja 8,25mm/.325"
Drivlänkstjocklek 1,5mm/.058"
Svärdsinfästning 1 3.003

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.