Direkt produktval: Sågkedjor

.325" Rapid Duro 3 (RD3), 1,5 mm

För extrema påfrestningar, med hårdmetallbepansring

Allmänt

Idealisk för trädgårdsarbete och landskapsplanering. Låg kasttendens, låga vibrationer. Behåller skärpan upp till tio gånger längre än en standardsågkedja. Hög kapeffekt också under extrema påfrestningar.

från 815,00*

Utförande

Pris

* Samtliga priser är rekommenderade priser från tillverkaren i svenska kronor inklusive moms.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.

Tekniska data

RD3

Tekniska data

Tekniska data Värde
Antal drivlänkar 1.840 Tg,56 Tg,62 Tg,64 Tg,72 Tg
Delning sågkedja 8,25mm/.325"
Drivlänkstjocklek 1,5mm/.058"
Svärdsinfästning 1 3.003

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.