Direkt produktval: Motorsåg för skogsbruk

MS 261 C-M

Mycket mångsidig och vässad motorsåg med STIHL M-Tronic

Allmänt

Mycket lämpad för arbeten i klena och medelgrova bestånd. Enkel start tack vare ett startläge och stoppknapp. Långtidsluftfilter system med HD2-filter för långa rengöringsintervall och integrerade muttrar på kopplingskåpan. Med nya svärdet Light 04 i innovativ utformning samt ny, smalare .325" RS Pro-sågkedja för högre skäreffekt.


Starta din STIHL motorsåg, knästart MS 261
Starta din STIHL motorsåg, markstart MS 261

från 12.350,00*

Utförande

Pris

* Samtliga priser är rekommenderade priser från tillverkaren i svenska kronor inklusive moms.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.

Tekniska data

MS 261 C-M

Tekniska data

Tekniska data Värde
Skenlängd cm 35-40
Skenlängd " 14-16
Slagvolym cm³ 50,2
Slagvolym CUI 3,06
Effekt kW/hk 3/4,1
Effekt bhp 4
Vikt kg 1) 4,9
Vikt lbs 1) 10,8
Effekt/vikt-förhållande kg/kW 1,6
Systemvikt kg 2) 5,8
Bullernivå dB(A) 3) 105
Ljudeffektnivå dB(A) 3) 116
Vibrationer vänster/höger m/s² 4) 3,5/3,5
Sågkedjedelning .325 "
CO2 g/kWh 705

1) tom tank, utan svärd och kedja
2) Full tank bensin och kedjeolja, inkl. svärd och kedja
3) K-Faktor enl. RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
4) K-Faktor enl. RL 2006/42/EG = 2 m/s²

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.

Utrustning

MS 261 C-M

Standardutrustning

 • MANUELL DEKOMPRESSION Zoom
  MANUELL DEKOMPRESSION

  LÄTT ATT STARTA. Dekompressionsventilen gör det lättare att starta maskinen. Vid start kan du släppa ut en del av den komprimerade blandningen ur cylindern genom att öppna ventilen. Det skonar startsystemet och du behöver inte använda så mycket kraft i startsnöret.

 • HD2-Filter Zoom
  HD2-Filter

  Det nyutvecklade HD2-filtret i polyethylen har ända upp till 70 % mindre porer än flis- och polyamidfilter och tar bort de finaste dammpartiklar. Filtret är dessutom både vatten- och oljeavvisande och mycket enkelt att rengöra. Det runda PET- filtret med snabbkoppling monteras och demonteras snabbt och enkelt helt utan verktyg.

 • Integrerade låsmuttrar Zoom
  Integrerade låsmuttrar

  När du byter skärutustning sitter låsmuttrarna alltid kvar, det är ingen risk att du tappar bort dem. Detta underlättar för dig som användare.

 • Justerbar oljepump Zoom
  Justerbar oljepump

  Gör det möjligt att finjustera oljetillförseln helt efter egna behov. På E-markeringen står motorsågen i ekonomiläge och oljeförbrukningen kan då reduceras upp till 50%. För mycket långa svärd eller mycket torrt virke kan oljemängden justeras upp manuellt.

 • KEDJESPÄNNING FRÅN SIDAN Zoom
  KEDJESPÄNNING FRÅN SIDAN

  FÖR ENKEL OCH SÄKER ÅTDRAGNING. Kedjespänningen på sidan möjliggör en skyddad, enkel och snabb efterspänning eller byte av kedjan. Spännskruven manövreras i sidled genom kedjedrevskåpan.

 • ENHANDSREGLAGE MED STOPPFUNKTION Zoom
  ENHANDSREGLAGE MED STOPPFUNKTION

  FÖRENKLAR ANVÄNDNINGEN. Det behövs bara ett startläge på kombireglaget. Efter frånkopplingen hoppar manöverspaken tack vare stoppfunktionen automatiskt tillbaka till driftläget. Den varma maskinen kan då startas på nytt direkt.

 • KOMPENSATOR Zoom
  KOMPENSATOR

  LÄGRE UNDERHÅLLSBEHOV. Kompensatorn, ett reglersystem i förgasaren, ser med hjälp av tryckutjämning till att motoreffekt, avgaskvalitet och bränsleförbrukning förblir nästan konstanta under lång tid, trots att luftfiltret blir smutsigt. Rengör därför inte luftfiltret förrän du märker av försämrad prestanda. På så sätt kan du arbeta underhållsfritt under lång tid.

 • LÅNGTIDS LUFTFILTERSYSTEM FÖR MOTORSÅGAR Zoom
  LÅNGTIDS LUFTFILTERSYSTEM FÖR MOTORSÅGAR

  LÄNGRE FILTERHÅLLBARHET. Genom föravskiljningen avlägsnas grova och stora partiklar från luftströmmen redan innan de når själva filtret. HD2-filtret håller även fint damm borta från motorn och förlänger på så sätt motorns livslängd. Det tillåter långa rengöringsintervall och gör det enkelt att ta hand om motorsågen. Endast vid utrustning med föravskiljning och HD2-filter kan man tala om ett långsiktigt luftfiltersystem för motorsågar. Det här systemet ger betydligt längre livslängd på filtren jämfört med konventionella luftfiltersystem.

 • STIHL 2-MIX-MOTOR Zoom
  STIHL 2-MIX-MOTOR

  MYCKET EFFEKTIV PRESTANDA. Med STIHL 2-Mix-motorn minskar du avgasbelastningen och förbrukningen och därmed driftskostnaderna. Denna 2-taktsmotor har lågt underhållsbehov och utnyttjar bränslet effektivt även vid höga effekter. Som bränsle används en blandning av bensin och motorolja. STIHL 2-Mix-motorn uppfyller det stränga EU-avgasdirektivet Steg V.

 • STIHL 4-kanals teknik Zoom
  STIHL 4-kanals teknik

  Bränsle-/luftblandningen förs via 4 separata spolkanaler in i förbräningskammaren. Förbränningen optimeras och motorns verkningsgrad höjs avsevärt. Resultat: lägre bränsleförbrukning, ökad effekt, lägre spolförsluster och lägre utstäpp av skadliga ämnen.

 • STIHL EMATIC-SYSTEM Zoom
  STIHL EMATIC-SYSTEM

  MINSKAR OLJEFÖRBRUKNINGEN. STIHL Ematic-systemet består av STIHL Ematic eller Ematic S svärd, STIHL Oilomatic sågkedja och en mängdreglerbar oljepump. Den ser till att kedjeoljan hamnar där den behövs för smörjningen. På så sätt kan du minska oljeförbrukningen med upp till 50 %. Om du ofta arbetar i dammiga förhållanden eller använder långa svärd, kan du när som helst enkelt och snabbt öka oljemängden med det nya oljepumpsystemet.

 • STIHL M-TRONIC Zoom
  STIHL M-TRONIC

  TILLFÖRLITLIGT ARBETE MED BÄSTA PRESTANDA. Med STIHL M-Tronic får du bästa möjliga prestanda från början. Den helelektroniska motorstyrningen reglerar tändtidpunkten och bränsledoseringen i alla arbetssituationer med hänsyn till yttre förhållanden som temperatur, höjdläge och bränslekvalitet.

 • VERKTYGSFRITT TANKLOCK FÖR OLJE- OCH BRÄNSLETANK Zoom
  VERKTYGSFRITT TANKLOCK FÖR OLJE- OCH BRÄNSLETANK

  SNABB OCH ENKEL ATT ANVÄNDA. Tack vare det verktygslösa tanklocket kan du öppna och stänga olje- och bränsletanken med några få handgrepp via bajonettlåset.

 • Vinter-/sommardrift Zoom
  Vinter-/sommardrift

  STIHL motorsågar med förgasarvärme kan man lita på också under den kalla årstiden: Inställd på vinterdrift omges förgasaren av förvärmd luft. På så sätt förhindras isbildning i förgasaren. Ett enkelt handgrepp räcker för att ställa om mellan sommar- eller vinterdrift.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.

Tillbehör

MS 261 C-M

Tillbehör

  • STIHL Smart Connector Zoom
   STIHL Smart Connector

   STIHL Smart Connector, en digital sensor, som monterad på maskinen registrerar bl.a. driftstimmar och överför dem till din smarttelefon eller surfplatta. Du får bättre kontroll över dina maskiner samt service- och underhållsbehov samtidigt som du får helt nya funktioner och tjänster både för trädgårdsskötsel via STIHL connected Appen och för maskinparken i STIHL connected Portal.

  Tekniska data Värde
  Längd 53 mm
  Bredd 42 mm
  Vikt 20 g
  Vikt 0,04 lbs
  Batteritid per laddning Approx. 1 year
  Trådlös standard Bluetooth 4,2
  Signalräckvidd approx. 10 m
  IP_SCHUTZGRAD IP67

  Utförande

  Pris

  * Samtliga priser är rekommenderade priser från tillverkaren i svenska kronor inklusive moms.

  • Light 04 Zoom
   Light 04

   Svärd Light 04 har en speciell utformning som ger bättre balans och en har en smalare kontur vilket ger en viktminskning på upp till 200 g jämfört med tidigare svärd. Motorsågen blir enklare att manövrera och smidigare att arbeta med. En ny snygg design och direkt på svärdet finns information om både egenskaper och prestanda så att det blir enkelt för dig att välja rätt kombination svärd och kedja till din STIHL motorsåg.

  Tekniska data Värde
  Delning kedjehjul 8,25mm/.325"
  Spårbredd 1,3mm/.050"
  Antal kuggar kedjehjul 10
  Skenlängd 35cm/14",40cm/16",45cm/18"
  1 kg

  Utförande

  Pris

  * Samtliga priser är rekommenderade priser från tillverkaren i svenska kronor inklusive moms.

  • .325 Zoom
   .325" Super Pro, 1,3 mm

   Kraftfull sågkedja med låga vibrationer för professionell skogsbruk och avverkning. En kedja med extremt hög stick- och skäreffekt samt men en hög skärkvalitet. Med .325" delning och 1,3 mm drivlänkstjocklek är den högeffektiv vid fällning, avverkning, kvistning, vedsågning och gallring i ungbestånd. Med en smalare drivlänkstjocklek än tidigare STIHL .325" Super sågkedjor har skäreffekten ökat med ända upp till 20%.

  Tekniska data Värde
  Kedjedelning 8,25mm/.325"
  Drivlänkstjocklek 1,3mm/.050"
  Skenlängd 32cm/13",35cm/14",37cm/15",40cm/16",50cm/20",nicht relevant
  Antal drivlänkar 1.840 Tg,56 Tg,60 Tg,62 Tg,64 Tg,67 Tg,72 Tg,81 Tg

  Utförande

  Pris

  * Samtliga priser är rekommenderade priser från tillverkaren i svenska kronor inklusive moms.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.

Manualer

Manualer

Språk Datum Länk
manual icon da / fi / no / sv 2023-12-11