Direkt produktval: Fan

Träfuktighetsmätare

Allmänt

Praktiskt mätinstrument för träfuktighet med LCD-display, inkl. batterier.

150,00*

Utförande

Pris

* Samtliga priser är rekommenderade priser från tillverkaren i svenska kronor inklusive moms.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.