Direkt produktval: STIHL Collection

Kortlek STIHL

Allmänt

Spelkort med STIHL design.

39,00*

Utförande

Pris

* Samtliga priser är rekommenderade priser från tillverkaren i svenska kronor inklusive moms.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.