Direkt produktval: STIHL Collection

Träfuktighetsmätare

Allmänt

Praktiskt mätinstrument för träfuktighet med LCD-display, inkl. batterier.

160,00*

Utförande

Pris

* Samtliga priser är rekommenderade priser från tillverkaren i svenska kronor inklusive moms.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.

Tekniska data

Träfuktighetsmätare

Tekniska data

Tekniska data Värde
Färg Orange
Material Plast, metall

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.