Direkt produktval: Ansiktsskydd

Röjpaket stålnät

Flexibelt skydd

Allmänt

Komplett röjpaket med ett bra hörselskydd (OPTIME I) och visir med stålnät med skärm. Visiret har en hög flexibilitet med lång livslängd.

535,00*

Utförande

Pris

* Samtliga priser är rekommenderade priser från tillverkaren i svenska kronor inklusive moms.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.

Tekniska data

Röjpaket stålnät

Tekniska data

Tekniska data Värde
CE-godkännande Ja
Dämpningstal 1) SNR 28 (H:35, M:26, L:16)
Dämpningsvärde dBA 108
Ljusgenomsläpp % 65

1) H-M-L: hög-, medel- och lågfrekventa dämpningsvärde

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.