Direkt produktval: Ansiktsskydd

Röjpaket G500

Allmänt

Professionellt röjpaket med utmärkt balans. Remmarna kan justeras på flera sätt och anpassas efter huvudomfånget med hjälp av ett enda enkelt vred. Hörselkåpan kan tas av vid användning på sommaren. Pannskydd med ventilationsöppningar och visir med stålnät.

860,00*

Utförande

Pris

Samtliga priser är rekommenderade priser från tillverkaren i svenska kronor inklusive moms.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.

Tekniska data

Ansikts- /Hörselskydd G500

Tekniska data

Tekniska data Value
Dämpningsvärde 1) SNR 28 (H:35, M:26,L:16)
Hörselskydd upp till dB(A) 108

1) H-M-L: hög-, medel- och lågfrekventa bullervärde

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.