Direkt produktval: Hörselskydd

Hörselskydd GB 29 med hjälmfäste

Hörselskydd Bluetooth®: Säkert skydd och anslutning för kommunikation

Allmänt

Hörselskydd GB 29 med Bluetooth för trådlös uppkoppling som passar till hjälmpaket i serien ADVANCE X-Vent.

1.395,00*

Utförande

Pris

* Samtliga priser är rekommenderade priser från tillverkaren i svenska kronor inklusive moms.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.