Direkt produktval: Skyddsglasögon

Skyddsglasögon LIGHT PLUS, klara

Allmänt

Skyddsglasögon LIGHT PLUS, klara

Skyddsglasögon optimala vid svagt ljus. Godkända enligt EN 166, med sidoskydd, repfria och skyddar mot partiklar med hög hastighet.

Utförande

Pris

Samtliga priser är rekommenderade priser från tillverkaren i svenska kronor inklusive moms.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.

Tekniska data

Skyddsglasögon LIGHT PLUS, klara

Tekniska data

Optisk klass 1
Slagtålighet m/s 45

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.