Direkt produktval: Lunningsutrustning – kastblock spännbjörn m.m.

Kastblock

Allmänt

Mycket robusta kastblock i tre olika utförande. Vanligt kastblock 4" med en max.belastning på 2 ton, öppet kastblock 5" med en max.belastning på 7,5 ton och självutlösande kastblock 4" med en max.belastning på 6 ton.

5.454,00*

Utförande

Pris

* Samtliga priser är rekommenderade priser från tillverkaren i svenska kronor inklusive moms.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.