Älvdalens Utbildningscentrum

Älvdalens Utbildningscentrum


Älvdalens Utbildningscentrum har påbörjat en storsatsning inom skogssport där lärare, elever och personal redan är i gång med utbildning, träning, tävlingar och events. Skolan kommer att bli Skandinaviens centrum för träning och tävling inom Loggersport, vilket kommer att sätta Älvdalen på kartan. En arena invigdes i början av oktober 2008 då skolan och samtidigt lanserarades Loggersport i Sverige genom att bjuda in till Öppet Hus med bl.a. uppvisningar i olika grenar inom STIHL® TIMBERSPORTS®. Älvdalens Utbildningscentrums engagemang inom Loggersport har höjt statusen på våra utbildningar och lockar ännu fler, både killar och tjejer, att söka sig till vår skola.


Älvdalen som ort har vunnit på satsningen eftersom tävlingarna lockar till sig många tusen åskådare. I övriga nordiska länder har man utnyttjat Älvdalen som träningscenter och här arrangeras 2010, precis som 2009 nordiska mästerskap. Speciellt i Norge växer intresset och både i Sverige och Norge engagerar sig allt fler skolor. Besöksnäringen gagnas då logi, mat, bensin och annan service efterfrågas i samband med träningar och tävlingar.


Älvdalens Utbildningscentrum är vackert beläget i utkanten av centralorten med närhet till naturen. Under namnet Älvdalens Utbildningscentrum ryms Naturbruksgymnasiet och Älvdalens Gymnasieskola som har Landstinget respektive Älvdalens Kommun som sina huvudmän. Ca 550 elever har valt att studera på skolan, som erbjuder nio olika gymnasieprogram, elevintagningen är både nationell, regional och lokal.


Naturbruksprogrammet består av fem olika inriktningar; Skog, Skog & Jakt samt Transporter Skog & Miljö, Naturguidning - Vildmarksturism, Sportfiske-Turism, KY-utbildningar, vuxenutbildning uppdragsutbildning mot skogsnäringen. Älvdalens Gymnasieskola erbjuder Industriprogrammet, Hotell- och restaurangprogrammet samt Samhällsvetenskaps-programmet. På Älvdalens Utbildningscentrum läggs stor vikt vid internationaliseringsarbete. Som en del av detta arbete ingår att stötta de ungdomar som önskar göra sin APU i ett annat land. Skolan har också samarbete med skolor i bl.a. Nya Zeeland, Tanzania, Ungern och Frankrike.

 

Utbildning inom skog


Elever som väljer inriktningen skog och skog/jakt får en grundlig utbildning inom skogsbruk och jakt- och viltvård. De elever som väljer inriktningen skog får fördjupade kunskaper i skogsskötsel och virkesbehandling. De får också lära sig att köra skördare och skotare utföra service och reparation. Efter avslutad examen kan de jobba inom skogsnäringen eller studera vidare inom området.

 

Efterfrågan från skogsnäringen på utbildad personal är och har varit stor samt ökar stadigt, bl.a. på grund av pensionsavgångar och ökade krav på tekniskt kunnande. Vi anser det viktigt och nödvändigt att ytterligare öka attraktionskraften på våra utbildningar för att locka ungdomar att söka sig till inriktningarna inom skog och skog och jakt.

 

Besök skolan på www.alvdalen.com.