STIHL SR 430 / SR 440 / SR 450

Återkallelse

Vi har kunnat fastställa att det på ett begränsat antal av STIHL sprutaggregat (SR 430, SR 440 och SR 450) kan finnas skador på svänghjulet. Sprickorna kan leda till att svänghjulet spricker under gång, och det finns då risk att användare eller kringstående skadas av ivägslungade delar. Som ansvarstagande tillverkare har STIHL beslutat att återkalla och reparera berörda sprutaggregat.

Skador på svänghjulet är inte synliga vid visuell kontroll utan behöver inspekteras av utbildad personal.

Alla maskiner i serienummerintervall 369259472 till och med 370391433 berörs.

Om du har ett sprutaggregat SR 430, SR 440 eller SR 450 (inköpt 2020 eller 2021), i ovan nämnda serienummerintervall, sluta omedelbart att använda ditt STIHL sprutaggregat!

Vi ber dig att ta med maskinen till din STIHL Fackhandlare för reparation. Reparationen utförs utan några kostnader för dig.

Vi ber om din förståelse för denna säkerhetsåtgärd och hoppas att du för din egen säkerhets skull påtar dig det extra besväret. Du kan när som helst kontakta din STIHL Fackhandlare om du har några frågor eller behöver hjälp.

Sök närmaste STIHL Fackhandlare