Att tanka rätt

Att tanka rätt

Innan du tankar din STIHL trimmer, tänk på några grundläggande säkerhetsregler:

  • Bensin är mycket lättantändligt. Håll bensinen på tillräckligt avstånd från eld, spill inte ut bränsle och rök inte. Tanka minst 3 meter bort från den plats där du startar trimmern.
  • Stäng av motorn helt före varje tankning. Tanka inte när motorn fortfarande är varm. Om bensin skulle rinna över kan det vara risk för brand.
  • Släpp långsamt ut eventuellt övertryck så att bränsle inte sprutar ut ur tanken.
  • Tanka endast på platser med bra ventilation.
  • När du tankar se till så att du inte spiller ut något bränsle eller att det kommer på dina kläder. Om det skulle inträffa rengör maskinen omedelbart och byt kläder.