Förbered omgivningen där du ska arbeta

Förbered omgivningen där du ska arbeta

Innan du startar motorsågen bör du kontrollera din närmaste omgivning.

Vidtag åtminstone följande försiktighetsåtgärder:

  • Motorsågar avger giftiga avgaser så snart motorn går. Dessa avgaser kan vara luktfria och osynliga. Arbeta aldrig med maskinen i slutna eller dåligt ventilerade utrymmen. Sörj alltid för god ventilation.
  • Kontrollera omgivningen. T. ex. kan halkrisk förekomma vid is, väta, snö, i sluttningar, i ojämn terräng eller på nybarkat trä.
  • Se till att andra människor, särskilt barn, som befinner sig i närheten håller sig på avstånd.

När du har tankat din STIHL motorsåg kan du börja med startproceduren.

För din egen skull bör du dock följa nedanstående säkerhetsanvisningar när det gäller din startplats:

  • Håll dig på avstånd från tankstället. Minst 3 meter.
  • Kontrollera hur arbetsområdet ser ut, exempelvis om det finns några hinder (t.ex. grenar). Se till att det finns en reträttväg om en nödsituation skulle uppstå. Till exempel kan hala, isiga eller ojämna ytor vara farliga och bör därför undvikas.
  • Se också till att inga andra personer befinner sig i närheten. Arbeta aldrig ensam och se till att du alltid är inom hörhåll för andra människor – som kan hjälpa dig i en nödsituation.

Om du har följt dessa anvisningar kan du börja startproceduren.