Förbered din arbetsutrustning och omgivningen där du ska arbeta

Förbered omgivningen där du ska arbeta

Innan du startar trimmern bör du kontrollera din närmaste omgivning. Du bör också läsa bruksanvisningen och de säkerhetsföreskrifter som finns där.

Förbered din arbetsutrustning och omgivningen där du ska arbeta

 • Ett bensindrivet motorredskap avger giftiga avgaser så snart motorn går. Dessa avgaser kan vara luktfria och osynliga. Arbeta aldrig med maskinen i slutna eller dåligt ventilerade utrymmen. Sörj alltid för god ventilation.
 • Kontrollera omgivningen. T. ex. förekommer halkrisk vid is, väta, snö, i sluttningar och i ojämn terräng. Se upp för hinder: Stubbar, rötter – snubbelrisk!
 • Se till att andra människor, särskilt barn, som befinner sig i närheten håller sig på avstånd. Samma gäller för djur. Inom en radie på 15 m får det inte befinna sig någon annan person – skaderisk på grund av föremål som kan slungas iväg! Håll även detta avstånd till föremål (fordon, fönsterrutor) – risk för skador!
 • Kontrollera att trimmern är i driftsäkert skick. Läs motsvarande kapitel i bruksanvisningen:
  • Kombinationen av skärverktyg, skydd, styre och bärrem måste vara godkänd och alla delar korrekt monterade.
  • Engreppsreglaget/stoppreglaget är lätt att ställa in på STOP resp. 0.
  • Gasspärren (om sådan finns) och gasreglaget måste vara lättrörliga och gasreglaget måste automatiskt gå tillbaka till tomgångsläge.
  • Kontrollera att tändkabelskon sitter fast. Om den sitter löst kan det bildas gnistor som kan antända ev. bränsleluftblandning som läcker ut – brandfara!
  • Skärverktyget: ska vara felfritt och korrekt monterat samt sitta fast ordentligt.
  • Kontrollera skyddsanordningarna (t.ex. skyddet för skärverktyg, stödkoppen) med avseende på skador och slitage. Byt ut skadade delar. Använd inte maskinen om skyddet är skadat eller stödkoppen sliten (om skrift och pilar inte längre syns ordentligt).
  • Utför inga ändringar på manöver- och säkerhetsanordningarna!
  • Handtagen skall vara rena och torra samt fria från olja och smuts så att maskinen kan styras säkert.
  • Ställ in bärsele och handtag efter kroppsstorleken.
Kontrollera att trimmern är i driftsäkert skick

Starta

När du har tankat din STIHL trimmer kan du börja med att starta den.

För din egen skull bör du dock följa nedanstående säkerhetsanvisningar när det gäller din startplats:

 • Håll dig på avstånd från tankstället. Minst 3 meter.
 • Kontrollera omgivningen, exempelvis om det finns några hinder
  (t.ex. grenar). Se till att det finns en utrymningsväg om en nödsituation skulle uppstå. Till exempel kan hala, isiga eller ojämna ytor vara farliga och bör därför undvikas.
 • Se också till att inga andra personer befinner sig i närheten. Arbeta aldrig ensam och se till att du alltid är inom hörhåll för andra människor – som kan hjälpa dig i en nödsituation.

Om du har följt dessa anvisningar kan du inleda den riktiga startproceduren.