Att tanka rätt

Att tanka rätt

Innan du tankar din STIHL motorsåg, tänk på några grundläggande säkerhetsregler:

  • Bensin är extremt lättantändligt. Håll bensinen på tillräckligt avstånd från eld, spill inte ut bränsle och rök inte. Tanka minst 3 meter bort från den plats där du startar motorsågen.
  • Stäng av motorn helt före varje tankning. Tanka inte när motorn fortfarande är varm. Om bensin skulle rinna över kan det vara risk för brand.
  • Släpp långsamt ut eventuellt övertryck så att bränsle inte sprutar ut ur tanken.
  • Tanka endast på platser med bra ventilation.
  • När du tankar se till så att du inte spiller ut något bränsle eller att det kommer på dina kläder. Om det skulle inträffa rengör maskinen omedelbart och byt kläder.

På STIHL motorsågar finns tanklock i två olika utförande, ett som kräver verktyg och ett som öppnas utan verktyg: