Före start

Före start

Innan du påbörjar ditt arbete med trimmern är det viktigt att förbereda omgivningen. Du måste också tanka trimmern. Här visar vi dig vilka förberedelser som måste göras.

Förbered omgivningen där du ska arbeta

Innan du börjar arbeta med trimmern bör du vidta ett antal försiktighetsåtgärder. …

Bränsle

Vilket bränsle och blandningsförhållande din trimmer behöver hittar du här. …

Att tanka rätt

Steg för steg visar vi hur du tankar din trimmer. …