Frågor om webbplatsens innehåll

1. Varför går det inte att ladda ner reservdelsförteckningar eller reparationshandböcker?

Andreas Stihl har också under en lång tid satt högt värde på kvalitet och tillförlitlighet. För att uppnå detta strävar Andreas Stihl efter att ge sina slutkunder god service genom sina auktoriserade återförsäljare. Vid behov kan du där få kvalificerat och professionellt stöd i alla frågor som rör din maskin, och även reservdelar om en reparation blir nödvändig. Vänd dig till din Servande Fackhandlare.