Fylla på trimmerhuvuden

Fylla på trimmerhuvuden

Välj vilket trimmerhuvud du vill byta tråd i. Kontrollera att rätt skydd för trimmerhuvudet är monterat. Se bruksanvisningen för information om rätt skydd och hur det ska monteras.

Kontrollera att trådarna på båda sidor är lika långa. Första gången du använder trimmern bör du förkorta trådarna till rätt längd med hjälp av den kniv som sitter fast på skyddet.