Deltagarna kommer att tävla i sex grenar!

HOT SAW

UNDERHAND CHOP

STIHL STOCK SAW

SPRINGBOARD

SINGLE BUCK

STANDING BLOCK CHOP