Skyddad är säker!

Din skyddsutrustning

Lämplig skyddsutrustning

För att kunna arbeta på säkrast möjliga sätt måste du vid arbete med motorsåg använda skyddsutrustning. Klädseln ska vara praktisk och får inte hindra arbetet. Bär inte kläder som kan fastna i träd och buskar. Bär inte heller halsduk, slips eller smycken. Sätt upp långt hår med t.ex. hårnät.

Anmärkning:

Du måste alltid följa anvisningarna i bruksanvisningen för din motorsåg.

Skyddskläder förmår inte allt!
Ingen skyddsutrustning kan erbjuda ett absolut säkert skydd. Den är därför ingen ersättning för ett säkert arbetssätt. Följ därför alltid säkerhetsanvisningarna i bruksanvisningen för din motorsåg.