Fylla på trimmerhuvuden

PolyCut

Plastkniven på PolyCut får endast bytas när motorn är avstängd.