Prydnadsbuskar i dina egna former

Prydnadsbuskar i dina egna former

Som prydnadsbuskar lämpar sig tätväxande trädslag som t.ex. buxbom eller idegran. De kraftiga grenarna, som hela tiden förgrenar sig fint, bildar stommen i den tilltänkta formen. För att grenarna ska växa i rätt riktning och busken få den rätta formen, bind upp dem med tråd.

Geometriska former
Buskar på stam eller mindre träd
Fantasifulla former