Så här vårdar och trimmar du häcken

Så här vårdar och trimmar du häcken

Redan efter plantering är det viktigt att de unga plantorna i en häck får den önskade formen. Huvudskottet skall lämnas oskadat tills häcken har uppnått den planerade höjden. Alla andra skott kapas till hälften. För att förhindra att de nedre grenarna tappar bladen, klipp häcken i en konliknande form. Annars får de nedre grenarna för lite ljus.

Häckar med sommargröna buskar och vintergrön liguster skall huvudbeskäras på vintern när buskarna vilar. I början av augusti gör man en andra beskärning. För att inte störa fågellivet under häckningen bör man inte välja en tidigare tidpunkt.

Häckar med vintergröna växter eller barrväxter beskär man strax innan de slår ut på våren eller också på hösten. Vid beskärningen skall bara de nya grenarna klippas, för att så många knoppar som möjligt skall slå ut. På så sätt får man en tät häck och ett bra insynsskydd.