Startprocedur FS 38

Se först till att omgivningen har säkrats och kontrollerats och att du bär komplett skyddsutrustning. Innan du använder maskinen första gången bör du läsa bruksanvisningen noggrant och särskilt tänka på säkerhetsanvisningarna. Sedan kan du börja arbeta med trimmern.