Start

Att sätta i gång.

Startprocedur steg för steg

Se först till att omgivningen har säkrats och kontrollerats. Sedan kan du börja arbeta med sågen. Följ säkerhetsanvisningarna (även dem som finns i din bruksanvisning) när du utför vart och ett av följande steg: