Tekniken vid trimning och röjning

Tekniken vid trimning och röjning

För ett kraftbesparande och ergonomiskt arbete är det viktigt att du har rätt teknik och balans vid trimningen. Här visar vi trimningstekniker för olika terrängförhållanden och hur du ska hålla maskinen.

Lämplig röjteknik

Med rätt teknik kan du uppnå förbluffande resultat med din STIHL trimmer …

Hitta den rätta balansen

Innan man sätter igång med röjningsarbetet bör man göra vissa förberedelser …