Fylla på trimmerhuvuden

TrimCut

Trimmerhuvudet TrimCut har en trådspole, men tråden måste justeras manuellt. Du får bara justera tråden när motorn är avstängd. För att göra det måste du lossa skruven på trimmerhuvudet och dra ut trådarna på båda sidor för hand.